สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไท?br> 9/2 อาคารวรสิน ชั้น1 ?ยาสู?2 ?วิภาวดีรังสิ?แขวงจอมพ?เขตจตุจัก?กรุงเทพ 10900
โท? 02-953-9163-66 โทรสาร. 02-953-9167 www. tpva2012.com
Thai Photovoltaic Industries Association
9/2 Vorasin Building, 1 floor, Soi Yasoob2, Vibhavadee-Rangsit Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-953-9163-66 Fax. 02-953-9167 www. tpva2012.com
Mail System